http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:Basket: Order by:
   Basket: 
ID: 7572.0, PIK / PIK Publications
Marcinkowski, P.; Piniewski, M.; Kardel, I.; Szcześniak, M.; Benestad, R.; Srinivasan, R.; Ignar, S.; Okruszko, T.
Effect of climate change on hydrology, sediment and nutrient losses in two lowland catchments in Poland
In: Water, 9 , Art. 156
2017.
10.3390/w9030156
Doctype: Article (ISI journal)
7572oa.pdf (7.96 Mb)
   Basket: 
ID: 2613.0, PIK / PIK Publications , full text not public
Kundzewicz, Z. W.
Ryzyko i podatnosc na powodzie w zmnieniajacym sie swiecie
In: Nietechniczne metody ochrony przed powodzia. Mozliwosci i ograniczenia
Ed.: Ignar, S.
Warszawa : SGGW
2005. 63-74 p.
Doctype: Article in book
Departments: Global Change & Natural Systems
   Basket: 
ID: 2612.0, PIK / PIK Publications , full text not public
Kundzewicz, Z. W.; Menzel, L.
Nietechniczne srodki ochrony przeciwpowodziowej - pilnym wyzwaniem
In: Nietechniczne metody ochrony przed powodzia. Mozliwosci i ograniczenia
Ed.: Ignar, S.
Warszawa : SGGW
2005. 7-13 p.
Doctype: Article in book
Departments: Global Change & Natural Systems
   Basket: 
ID: 2972.0, PIK / PIK Publications
Kundzewicz, Z. W.
Ecohydrology for sustainable wetlands under global change - data, models, management
In: WETHYDRO measurement techniques and data assessment in wetlands hydrology
Ed.: Ignar, S.; Nowakowski, P.; Okruszko, T.
Warsaw : Agricultural University Press
2003. 25-35 p.
Doctype: Article in book
Departments: Global Change & Natural Systems
version 2.00b13/16
PP&B