http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:   Basket: 
ID: 4753.0, PIK / PIK Publications
Kundzewicz, Z.W.
Zmiany klimatu i zasoby wodne - perspektywa globalna i regionalna
In: Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski
Ed.: Burchardt, L.; Michalak, R.
Poznań : Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej
2010. 13-24 p.
Doctype: Article in book
version 2.00b13/16
PP&B