http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:ID: 2613.0, PIK / PIK Publications , full text not public
Kundzewicz, Z. W.
Ryzyko i podatnosc na powodzie w zmnieniajacym sie swiecie
In: Nietechniczne metody ochrony przed powodzia. Mozliwosci i ograniczenia
Ed.: Ignar, S.
Warszawa : SGGW
2005. 63-74 p.
Doctype: Article in book
Departments: Global Change & Natural Systems
Accepted by:  pikadmin (17.02.2006 09:02)
version 2.00b13/16
PP&B