http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:ID: 2612.0, PIK / PIK Publications , full text not public
Kundzewicz, Z. W.; Menzel, L.
Nietechniczne srodki ochrony przeciwpowodziowej - pilnym wyzwaniem
In: Nietechniczne metody ochrony przed powodzia. Mozliwosci i ograniczenia
Ed.: Ignar, S.
Warszawa : SGGW
2005. 7-13 p.
Doctype: Article in book
Departments: Global Change & Natural Systems
Accepted by:  pikadmin (27.01.2006 14:06)
version 2.00b13/16
PP&B