http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:ID: 6309.0, PIK / PIK Publications
Kundzewicz, Z. W.
Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
2013. 159 p.
Doctype: Book
Accepted by:  pikadmin (17.01.2014 12:12)
version 2.00b13/16
PP&B