http://www.pik-potsdam.de PIK Publications   
Display Documents   

   

Home
Help
Collections
People
Search
Fulltext Search
Session History
Load Basket
Login
Name:
Password:
 
Search
People:ID: 5553.0, PIK / PIK Publications , full text not public
Kundzewicz, Z. W.
Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki - możliwości przeciwdziałania i adaptacji
In: Polityka klimatyczna
Ed.: Sobolewskiego, M.
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
2012. 9-30 p.
Studia Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ;1 (29)/2012
Doctype: Article in report
Accepted by:  pikadmin (18.09.2012 13:34)
version 2.00b13/16
PP&B